Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Spiologie

Spiologie is de combinatie van Biologie en Spiritualiteit:

  • Spirituele Biologie of 
  • Biologische Spiritualiteit

Het beoogt ook het LEVEN van de combinatie, dus spirituele inzichten zelf ERVAREN door ze door, via en met je lichaam te LEVEN hier op Aarde. Dan is het in feite ook geen spiritualiteit meer, maar eigen ervaringen. Dat begint met begrip; door het toepassen van dit begrip van de dingen in de dagelijkse praktijk van het leven, verkrijg je steeds meer inzichten en door die inzichten keer op keer opnieuw toe te passen in verschillende situaties, evolueer je naar wijsheid. 

En daarmee doorlopen we keer op keer een Hamers Kompas, dat magische Hamers Kompas, het levensritme, de levensgolf, het creatiemechanisme van LEVEN...Spiritualiteit

Spirituele inzichten geven een verklaring voor de dingen die je overkomen in het leven. Steeds meer mensen voelen dat er meer is dat de zichtbare werkelijkheid en er verdiepen zich in het onzichtbare, waarin alles een functie heeft:

  • Niets gebeurt voor niets, alles heeft een reden
  • Jij bent de creator bent van je eigen leven
  • Overtuigingen manifesteren zich.

Bij de meeste situaties zijn meerdere mensen betrokken, dus zijn situaties het resultaat van de overtuigingen van meerdere mensen, die in die situatie bij elkaar komen. Situaties in het leven zijn dus het resultaat van collectieve overtuigingen op kleinere of grotere schaal: gebeurtenissen tussen partners, gezinsleden, families, in een wijk of dorp, een land of de hele wereld. 

Wij zijn deelnemers, geen observatoren…


Biologische natuurwetten

Biologische inzichten geven een verklaring voor de fysieke dingen die je overkomen.
Het mooie hierbij is, dat de BN in feiten hetzelfde vertellen:

  • Je lichaam doet niets voor niets, elke wrat, vlek, klacht en symptoom heeft een reden, want
  • Jij bent de creator van je eigen lichaam, met al haar details, perfecties en onvolkomenheden.
  • Het zijn jouw overtuigingen die zich op fysiek gebied manifesteren in de vorm van een goede of minder goede “gezondheid”.

Dit betreft JOUW lichaam, het gaat helemaal over JOU, niemand anders heeft er iets mee te maken. Klachten en symptomen zijn dus het resultaat van je persoonlijke, individuele overtuigingen.
Dat zijn de thema’s van Dr. Hamer.

Het lichaam en de biologische natuurwetten zijn dus analoog aan het Leven en de kosmische wetmatigheden.Spiologie

Spiologie is de samenvoeging van de woorden spiritualiteit en biologie. 

  • De biologie is enorm spiritueel: sta er eens bij stil wat een enorme “fabriek” je lichaam is, met haar 50 triljard cellen en de duizenden reacties per seconde in elke cel! Wie of wat kan zoiets ontzagwekkends zo perfect aansturen? Zie ook de video "Wat is je Lichaam?"
  • Als spiritualiteit niet doorleefd wordt, als het niet hier in de dagelijkse praktijk van het LEVEN ervaren wordt, dan blijft het bij een idee, een geloof, een verhaal…

Spiologie is het streven naar een diepe, innerlijk wijsheid over jezelf en het Leven, zodat je werkelijk kunt "Leven in Vertrouwen" en de bewuste creator kunt zijn van jouw klachtenvrije lichaam en jouw leven.


Bewuste creator

Het lichaam

Het creëren van jouw klachtenvrije lichaam gaat over het overwinnen van jouw persoonlijke angsten en beperkende overtuigingen. Vroegere trauma's, zowel van jouwzelf als die van je voorouders en die uit vorige levens, kunnen voor veel onbewuste angsten en beperkende overtuigingen zorgen. Er zijn vele methoden om daar inzicht in te krijgen en de de thema's van Dr. Hamer vormen een prachtige ingang. 

Het Leven

Jouw leven raakt het leven van anderen en gezamenlijk creëren we ons Leven, de situaties en gebeurtenissen die een grotere of kleinere groep omvat. Via ons lichaam hebben we geleerd datgene te creëren  wat onszelf goed uit komt. Je zou kunnen zeggen dat ons lichaam ons ego vertegenwoordigt. Dat kan een gezond ego zijn of een "doorgeslagen" ego, dat weinig of geen rekening houdt met anderen. We zitten dan helemaal in onze overlevingsmechanismen, zie ook de workshop Bio-Logica van Gedrag en Karakter, live of online.

Maar als creator van je Leven dien je ook rekening te houden met het Leven van anderen: je dient te creëren ten bate van het hoogste goed van alles wat Leeft, of in elk geval ten bate van het hoogste goed van alle levensvormen die Jouw Leven raken. Pas dan ben je werkelijk een Goddelijke Co-schepper geworden. Dan mag je dus zeker dat doorgeslagen stukje ego loslaten...
Hoe doe je dat?

Barry Long

Elke gedachte, wens, perceptie, verlangen, idee, etc. is een creatieve energie, het is als een gebed en het Universum verhoort elk gebed. Maar ben je wel groots genoeg, intelligent genoeg, wijs genoeg, liefdevol genoeg om te kunnen bepalen wat goed is voor het grote geheel? 
Als je voor iets bid, ben je dan bereid om PERSOONLIJK verantwoordelijkheid te nemen voor ALLE consequenties van het verhoren van dat gebed, niet alleen de consequenties voor jou, maar ook voor die van alle anderen, voor die van het grotere geheel? 

Voorbeeld: een kind zegt een avondgebedje op voor het beter worden van haar Oma.
Is het 't beste voor het grotere geheel dat Oma blijft leven of is het juist het beste voor het grote geheel dat Oma sterft? Als het laatste het geval is en het gebed wordt verhoord, wat zijn daarvan dan de consequenties? Misschien is Oma een heel wijs persoon en is ze aan gene zijde nodig als gids van iemand, misschien wel als gids van haar kleinkind... Wat voor gevolgen heeft het als dat niet kan gebeuren? Wat voor domino-effect heeft dat voor het grotere geheel?

Barry Long zegt: je bent een mens, dus je bid. Bid dat op deze manier: 
"Ik bevrijd je van mijn meningen, ik bevrijd je van mijn wensen en verlangens, houd alleen van je. Ik houd van het Leven, ik jou van het leven in jou, ik houd van je."
Bid zonder wensen of verlangens, dat is de kern van "Uw Wil geschiedde". 
Deze woorden zijn onderdeel van de audio: "The End of the World".

Laat het Universum leiden

Het Universum creëert te bate van het grote geheel. Ik probeer haar leiding te volgen door me bewust te zijn van dat grote geheel en dat mijn wens of wat ik wil bereiken daar misschien niet het beste voor is. Daarom vul ik het "hoe" van mijn wens of wat ik wil bereiken helemaal niet in, dat laat ik heel bewust bij het Universum en ik voeg er altijd aan toe: "alleen als het ook het beste is voor het grote geheel". 
Zie ook Christus Keert Terug en de Quotes van de eerste en tweede brief.