Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn

 

Een wereld zonder “eigendom” of “bezit” (Oktober 2013)

Ik krijg zeer regelmatig mailtjes binnen over wat er allemaal mis is in onze maatschappij. Ik ben het daar helemaal mee eens en het is goed dat steeds meer mensen zich hiervan bewust worden. Maar als je dit eenmaal hebt gezien, is het mijns inziens tijd voor een nieuwe stap in je eigen bewustzijnsgroei: het inzicht dat wij onszelf niet vrij kunnen pleiten. Dat we niet horen bij de 1% rijkste en machtigste mensen ter wereld, houdt niet in dat we geen verantwoordelijkheid dragen voor het systeem zoals het is. Het systeem zit in ons allemaal, wij scheppen het aan de lopende band en houden het in stand. Immers wij zijn allemaal gehecht aan ons huis, onze auto, onze kinderen, onze baan… We hebben de illusie dat we dit "bezitten"…  

Een paar maanden geleden hoorde ik op het nieuws, dat de Aboriginals geen woord hadden voor "eigendom", ze kenden het begrip "iets bezitten" gewoonweg niet. Op dat moment realiseerde ik me dat het principe van iets "bezitten" de oorsprong is van het hele systeem zoals het nu is. Als we immers niets 'bezitten", kunnen we ook niets "verliezen", dan hebben we geen verzekeringen nodig, hoeven we niet bang te zijn voor diefstal, hoeven we niet alles te controleren en is er dus veel minder angst, jaloezie, ijverzucht, strijd, haat en nijd, achterdocht, etc. We zouden in dat geval alles gebruiken wanneer we het nodig hadden en het weg zetten als we ermee klaar waren. 

Zo'n maatschappij wordt beschreven in het boek: "Buitenaardse beschaving" van Stefan Denaerde. Ik heb een jaar of 20 geleden voor het eerste gelezen en was er zeer van onder de indruk. Toen al zag ik er veel waarheid hierin. 

Wat wij doen in het klein, doen de groten van deze wereld in het groot, maar het is hetzelfde. Als wij dus het systeem willen veranderen, dan zullen we eerst deze eigenschappen en overtuigingen in onszelf moeten veranderen. We zullen de duisternis in onszelf moeten vervangen door licht, de angst door liefde, de hebzucht door onbeperkt delen en de jaloezie en achterdocht door begrip en compassie. Dus weg patenten, bescherming van de "eigen" ideeën, etc. Delen, delen, delen, is het devies, met iedereen, ongeacht hun percepties, (geloofs)overtuigingen, intenties, beroep, nationaliteit, etc. Alles wat deze aarde voortbrengt, inclusief de ideeën die via de mens ontstaan, is in principe ten bate van iedereen. Alles moet gedeeld worden, zelfs met de mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen. Dat ze dat doen ligt immers niet aan hen, het ligt aan jou zelf… Zie ook levensbewustzijn-levenswijsheden. 

Hoe je dit kunt bereiken, wordt heel mooi uitgelegd door spiritueel leraar en tantrisch meester Barry Long. Een groot aantal van zijn video's en audio's zijn via youtube te beluisteren, je kunt een aantal links vinden op mijn site.