Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


HEEL door LEEF
Geschiedenis

In het voorjaar van 2016 besefte ik opeens dat ik in feite onbedoeld een methode, een protocol van vragen had ontwikkeld en een manier van werken hiermee. De naam ervoor die door mijn hoofd speelde is het LIV (leven in vertrouwen)-protocol of in het Nederlands het LEEF-protocol. Hieruit is de workshop HEEL door LEEF ontstaan.

Het is een manier van werken met het lichaam waardoor de kernangst achterhaald, bewustgemaakt en omgebogen kan worden. In mijn ervaring is de kernangst altijd een doodsangst, een verlatingsangst of het niet kunnen vervullen van de voorgenomen levensopdracht. De inzichten die mensen binnen een paar minuten in zichzelf krijgen zijn vaak verbluffend.
Het maakt niet uit in elke fase van het Hamers Kompas iemand zit, want het doel is om angst, zorgen en stress aangaande de huidige situatie te verminderen en op den duur te verwijderen. In feite is het erop gericht op inslagen, vervolginslagen en triggers te voorkomen.

Ik was de maanden ervoor erg bezig met die kernangst en werd er steeds handiger in om deze bij mensen te achterhalen en te neutraliseren. Ik heb ervaren dat er dan maar zelden echt iets oplost is als men het proces begrijpt, beseft wanneer het is ingeslagen en wat er toen is gebeurd: men blijft hangen in dezelfde reacties en gedrag en blijft problemen houden met dezelfde mensen en situaties.
Begrip en beseffen hoe het ontstaan is, zit in het hoofd, maar als je het voor 100% begrijpt en inziet, hoeft er biologisch nog niet veel te veranderen. Wat je rationeel weet, moet een diepgevoeld, innerlijk WETEN worden dat het oude gevaar, waarvoor je lichaam je NU nog steeds waarschuwt, niet meer voor kan komen. De reactie of het gedrag waar het lichaam je toe wil aanzetten en die gericht was op het vermijden van dat gevaar, is dus NU niet meer nodig.

Het lichaam leeft in het NU, het reageert op dingen in het NU, ook al is de oorsprong van die reactie vele jaren eerder. Dus het moet ook in het NU worden geneutraliseerd. Inzicht in de oorzaak kan nuttig zijn, maar is niet noodzakelijk. Het belangrijkste is, dat de emotie, de pijn, doorvoeld wordt.


Opzet

Het protocol bestaat uit een simpele reeks vragen, waarbij men door invoelen het lichaam het antwoord laat geven. Voelen is hier het sleutelwoord, het is de bedoeling dat het lichaam het antwoord geeft, niet het hoofd. Door te voelen en zich op dat gevoel te concentreren, komt er een situatie omhoog die bij dat gevoel hoort. Het is deze situatie die een gevaar is of ooit een gevaar was en waarvoor het lichaam nog steeds waarschuwt.

Het protocol verloopt in 5 stappen: 

 • Achterhalen van het verhaal van het lichaam via de biologische natuurwetten.
 • De kernangst bewust maken.
  De vragen haken steeds in op het antwoord van de persoon, die steeds opnieuw gaat voelen voor welke gevaarlijke situatie het lichaam hem wil waarschuwen. Zo komt men steeds dichter bij de kern.
 • Beseffen wat het nut is (geweest) van die angst en van het gedrag dat daaruit voortvloeide. Hierbij gaat het om 2 aspecten:
 1. Wat het directe doel ervan was. Dat komt altijd neer op het vermijden van de pijnlijke situatie: de dood, dat men door andere mensen wordt verlaten of dat men de voorgenomen levensopdracht niet kan vervullen.
 2. Bewustwording van de overlevingsmechanismen en de aanwezigheid van de kernangst bij anderen, waar de persoon in kwestie weer op reageert met zijn eigen kernangst. Daardoor blijft de vicieuze cirkel in stand. Hier is het inzicht noodzakelijk, dat ook een ander een moeilijke tijd nodig heeft om te groeien en bewust te worden. Soms moeten mensen helemaal aan de grond zitten en geen kant meer uit kunnen om die stap te maken. Het is belangrijk om anderen dit te gunnen!
  Het anderen gemakkelijker te maken gaat op den duur vaak ten koste van jezelf.
  Je kunt beter bij jezelf en je eigen weg blijven als je inziet dat je een kernangst en een overlevingsmechanisme van iemand anders niet kunt oplossen en dat hij er in feite ook niet bij gebaat is als je dat probeert. En dat is iets wat we vanuit onze eigen angst om afgewezen te worden onbewust heel vaak doen.

 • Het lichaam laten ervaren dat de situatie, waarbij die specifieke angst is ingeslagen en is in geprogrammeerd, niet meer voor kan komen of dat men er nu heel anders naar kan kijken en mee om gaan. Dit zorgt voor een nieuwe overtuiging, die een andere reactie tot gevolg heeft.
  Hier zijn inzichten in het eenheidsbewustzijn, het grotere plaatje, het universeel bewustzijn of de kosmische scheppingswetten, zoals ik ze vaak noem, van groot belang. Soms kan men de angst in één keer transformeren, waardoor het gedrag (het overlevingsmechanisme), wat door die angst werd veroorzaakt, niet meer nodig is en spontaan en zonder veel moeite verdwijnt.
  Soms is het een proces en vertoont men nog regelmatig dezelfde reactie en hetzelfde gedrag.
  Dit gebeurt dan geheel onbewust, men reageert ineens en realiseert zich dat pas later, het gaat werkelijk aan het verstand voorbij.
  In deze fase kunnen er allerlei bestaande methoden gebruikt worden om de nieuwe overtuiging op cellulair niveau in te programmeren. Zelf werk ik veel met EFT en Gnosis, maar ook Psyche-K, MIR, Bach bloesems en vele andere methoden die inwerken op de overtuigingen en het bewustzijn kunnen hier gebruikt worden.
 • De daad bij het woord voegen in het dagelijks leven.
  Dit is moeilijkste oefening van het LEEF-protocol en zal men elke keer als dat nodig is moeten toepassen. Door de situatie die de trigger vormde, te herbeleven, te voelen wat er dan gebeurt in het lichaam en welke situatie het wil vermijden, zich te realiseren waarom die situatie niet meer voor kan komen of geen gevaar meer vormt (stap 3) en dan te ont-spannen kan men het lichaam trainen om niet meer te reageren op de trigger.


Intussen zijn er al hele mooie ervaringen met het LEEF-protocol en met de workshop HEEL door LEEF. Fantastisch om te lezen!Workshop HEEL door LEEF

Het is een workshop die geschikt is voor iedereen en het is tevens een mooie introductie in de Biologische Natuurwetten. 

Zie de agenda voor de data.