Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Workshop Bio-Logica van Gedrag en KarakterVoor een uitgebreider stukje geschiedenis van de workshops zie de basisworkshop Leven in Vertrouwen - Vertrouw je LichaamIntroductie 

Zowel de basisworkshop "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" als de workshop "Bio-Logica van Gedrag en Karakter" hebben de intentie om op een diep, innerlijk niveau te gaan voelen dat "Leven in Vertrouwen" mogelijk is.  

Beide workshops zijn niet los van elkaar te zien. Bij "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" ligt het accent op de reactie van de organen in de genezingsfase, bij "Bio-logica van Gedrag en Karakter" gaat het over de emotionele reactie en de gedragsveranderingen in de conflictactieve fase.
Beide workshops vullen elkaar aan en completeren elkaar. Als je slechts een van de twee hebt gevold, mis je het grote plaatje en zal je vele zaken niet juist kunnen plaatsen.
Beide workshops zijn heel interactief, je leert erg veel van de vragen, herkenningen en ervaringen van je medecursisten. Vragen stellen is altijd mogelijk.

De meest optimale volgorde is eerst "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" en daarna "Bio-logica van Gedrag en Karakter".
Maar velen hebben het andersom gedaan en dat is ook zeker mogelijk. Vierdaagse workshop "Bio-logica van Gedrag en Karakter"

In deze workshop wordt dieper ingegaan op het ontstaan van gedragsveranderingen en de biologische zin daarvan. Gedragsveranderingen spelen zich af in de conflictactieve fase. Het zijn de gevolgen van stress en angsten, het zich niet veilig voelen in de kudde of de familie. Het zijn manieren om met de situatie om te gaan en zich een plaatje in de samenleving te verwerven. 
Naast de nodige problemen in onze samenleving zorgt elke gedragsverandering eveneens voor een gave, waardoor mensen zeer creatief kunnen worden of uitermate geschikt zijn om een bepaalde functie of bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 
Ook in deze workshop wordt weer duidelijk dat de natuur niets voor niets doet, alles is zinvol, alles heeft zijn reden.

Het is een work-shop, er wordt dus ook gewerkt. Je leert de werking van gedrag en karakter kennen door ermee bezig te zijn, door het maken van vele oefeningen en door discussies met elkaar. 
Ook wordt duidelijk hoe belangrijk het voelen is en er wordt regelmatig geoefend met het invoelen van de redenen achter het gedrag.


Dag 1: het mechanisme van inslagen

Theorie
Het territoriumgebied vormt een uitzondering binnen de biologische programma's en hebben daardoor zeer speciale en gevolgen.
Gedetailleerde uitleg over wat er gebeurt bij de eerste en de tweede inslag in het territoriumgebied en de gevolgen daarvan voor het gedrag van mens en dier. Het ontstaan van manie en depressie in verschillende gradaties, homofilie en rijpingsstop. 

Praktische oefeningen
Invoelen van de conflictinslagen en het gedrag dat eruit voortkomt
Oefenen met het mechanisme van inslagen
Wat te doen in de praktijk


Dag 2: de constellaties

Een constellatie is en combinatie van 2 actieve conflicten beide hersenhelften.

Theorie
Het ontstaan en de gedragskenmerken van autisme, de mythologische constellatie, de zweefconstellatie, de post-mortale constellatie, agressie en incontinentie. Gradaties en de verregaande consequenties van deze constellaties, de mogelijkheden van doding en zelfdoding, het verloop van het Hamers Kompas en de gevolgen van de epi-crisis.
Gedragsveranderingen door constellaties in de andere kiembladen.
De gevolgen en het mechanisme van inslagen bij het 3e en volgende territoriumconflict. Gedrag bij combinaties van constellaties, multi-persoonlijkheden en schizofrenie.

Praktische oefeningen
Oefenen met het mechanisme van inslagen en het herkennen van de verschillende constellaties
Invoelen van de kernangst waardoor de constellaties zijn ontstaan en het daaruit volgende gedrag  
Wat te doen in de praktijk


Dag 3: integratie psyche en organen

Theorie
Herhaling van het algemene programma van het ectoderm: algemene functie, algemeen conflictthema, algemeen programma en de manieren waarop een absence zich kan manifesteren.
Bespreking van de pijnschema's en in welke delen van het territoriumgebied deze van toepassing zijn. 
Het verloop van de orgaanprogramma's van het territoriumgebied: bronchiën, strottenhoofd, lever- gal- en  pancreasgangen, rectumslijmvlies, nierbekken, blaas- en urinewegen en een gedetailleerde bespreking van de programma's van het hart. 
Constellaties hebben ook invloed op orgaanprocessen: astma, boulimie, anorexia, stotteren. 

Praktische oefeningen
Aan de hand van symptomen vaststellen van thema, fase en verdere verloop van het programma
Casussen: bepaling van constellaties aan de hand van karakter en gedrag. 
Wat te doen in de praktijk


Dag 4: praktijkdag "Leer jezelf kennen".

Wat bepalen we werkelijk zelf? Realisatie van de enorme invloed die de biologie heeft op karakter, gedrag, hobby's, beroep, talenten, valkuilen. Het lichaam heeft de leiding... 
De structuur en het overzicht uitleggen m.b.v. de oefenset.
Zelf werken in kleine groepjes: bespreking van de eigen constellaties.
Korte introductie in het LEEF-protocol, evt. een demonstratie ervan. 

Rode draad door deze workshop: het belang van acceptatie en het loslaten van angsten en oordelen over het gedrag van mensen. Daardoor zullen mensen zich veiliger voelen en neemt de kans op verandering aanmerkelijk toe. Veiligheid is daarbij het sleutelwoord.

Op de volgende pagina vind je een aantal reacties van mensen die deze workshop hebben gevolgd.