Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Workshop "Botten, Spieren, Pezen en Gewrichten"

Het nieuw mesoderm, aangestuurd door de witte stof van de grote hersenen (medulla), is een speciale groep binnen de biologische natuurwetten, die voor lastige programma’s zorgt.

Het thema van het nieuw mesoderm zijn de eigenwaarde inbreuken: ‘ik ben niet goed genoeg’, wat voornamelijk ontstaat vanuit het denken van de mens. Vaak is de genezingsfase zeer pijnlijk of/en vallen bepaalde spierfuncties uit, waardoor de symptomen weer nieuwe inslagen tot gevolg hebben.

Bewustzijnsgroei is vooral bij deze groep erg belangrijk om deze programma’s met succes af te ronden: je moet werkelijk jezelf overwinnen. Daardoor is dit de meest spirituele groep van de vier en voor mij een zeer speciale.

Alvorens deze workshop te bestellen, wordt aangeraden om minimaal de basisworkshop gevolgd te hebben.


Inhoud van de workshop

Korte beschrijving van de inhoud van de verschillende dagen en van elk video-deel.
Elke dag van de live workshop is ingedeeld in 4 delen bij de online workshop.
Hieronder zijn de dagen van de live workshop eveneens vermeld om de verbinding tussen de twee te verduidelijken. 


Dag 1: Essentie en implicaties van de Eigenwaarde Inbreuken (EWI)

 • Deel 1: Even opfrissen
  De uitzonderingsgroep, de spirituele groep, de voorbereiding op de mens.
  Als je in genezing gaat, is het probleem nog niet opgelost, het accent verlegt, maar werkelijk opgelost is het pas aan het einde van de PCL-B.
  Het doorlopen van dit programma is het proces van transformatie. 
 • Deel 2: Constellatie en de Botten
  Gevolgen van een constellatie in de medula, het nut en de gave ervan. 
  Uitgebreide bespreking van het proces van de botten, mogelijke complicaties en het verschil tussen het programma van de botten en het beenmerg. 
 • Deel 3: Pezen en Spieren
  Gedetailleerde bespreking van de programma's van de pezen en de spieren.
 • Deel 4: Bewustwording en Spiritualiteit
  Proces van creatie en manifestatie, proces van transformatie, proces van loslaten, het rouwproces.
  Alles volgt het Hamers Kompas. Concreet: het jaarritme, het sportritme, Maya kalender, Brieven van Christus.


Dag 2: Praktijk

 • Deel 5: Omgaan met verschillende klachten en oorzaken
  Ongeluk, val, blessure, kortlopende klachten vs. chronische klachten. 
  Belang van de plaats van de klacht en de informatie die het geeft
 • Deel 6: Casussen
  De informatie die 1 zin over een gebeurtenis of een klacht je kan geven.
  Eigen casus, vaak voorkomende misperceptie.
 • Deel 7: Analyse Hamers Kompas
  Gedetailleerde analyse van het Hamers Kompas. Het vertelt je alles, inclusief hoe je zowel met klachten als met situaties om dient te gaan. Ook de fasen van bekwaamheid blijken uit het Hamers Kompas. LEEF-protocol met een of meerdere deelnemers.
 • Deel 8: LEEF-protocol
  Anamnese via het LEEF-protocol: Ingang, het belang van voelen van de pijn en ONT-spannen, compassie-oefening voor het inzicht in de acties en reacties van anderen.
  Voorbeeld van een gesprek met opmerkelijke resultaten. 
  Oefenen met het LEEF-protocol.


Kosten

€ 230,- voor de gehele workshop. Q&A's

Voor elk deel is er gelegenheid tot vragen stellen, een online Q&A (Questions & Answers). Deze zijn bij de prijs inbegrepen.
Het schema van de Q&A's kan je vinden bij de Online workshops.Bestellingen

Het bestellen van losse delen is voor deze workshop niet mogelijk. 

Je kunt de volledige workshop bestellen via onderstaand formulier. Ik stuur je zo snel mogelijk de factuur toe en als je betaling is ontvangen, ontvang je de links en handleidingen.

Het kan even duren voordat je overmaking op mijn bankrekening zichtbaar is. Wil je snel beginnen, mail me dan even het betalingsbewijs.