Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


 

Bionomie

Een samenwerkingsverband tussen mens en dier

Op 9 februari ben ik samen met mijn dochter Inger de v.o.f. Bionomie begonnen.

Bionomie betekent:

  1. Levensgewoonte van dieren en planten
  2. Leer van de wetmatigheid van het leven
  3. Milieuleer  

Ik voel me vooral verbonden met de 2e definitie: de leer van de wetmatigheden van het leven. Dat is waar Leven in Vertrouwen en de biologische natuurwetten voor staan.


Inger's droom is: een eigen paardenbedrijf in de discipline dressuur. Zij werkt meer met de 1e definitie: de levensgewoonten van dieren (en planten).

Zij heeft de afgelopen jaren leren leven volgens de biologische natuurwetten en handelt op basis daarvan, zowel wat betreft zichzelf als wat betreft haar dieren: de paarden.


Ik ben zelf ook vanaf mijn jeugd met paarden bezig geweest en toen we met ons gezin in 1998 terug kwamen uit Bolivia hebben we 4 jaar een paardenbedrijf gehad. We misten toen de kennis en de kunde om daar een succes van te maken. Ik heb echter van die jaren genoten en heb altijd gewenst nog een keer op de goede manier iets met paarden op te kunnen zetten.

Ik begrijp de passie van Inger heel goed en ben graag actief betrokken bij haar bedrijf. Inger heeft inmiddels de kennis en kunde vergaard die wij toen misten: ze is een kundig dressuuramazone, ze kan goed jonge paarden africhten en opleiden en is een uitstekende dressuurinstructrice.


Hoewel we beiden geheel andere dingen doen, zijn er vele raakvlakken: de theorie die ik uitdraag, leeft zij in de praktijk en elke dag leren we samen van onze dieren: de paarden, de honden en de katten.

Het is een prachtige wisselwerking, omdat de biologische natuurwetten zich bij de dieren in hun pure vorm laten zien.


Waarom de naam Bionomie?

De betekenis van "Bio" in Bionomie

Bios is Grieks voor "leven"
Bi betekent "twee"

Twee levensbrengende essenties vormen een geheel, het één kan niet bestaan zonder het ander.
Zonder deze dualiteit is er geen LEVEN:

  • Yin - Yang
  • Licht - donker
  • Geest - lichaam
  • Kosmos - Aarde
  • Mens - paard (zie Bionomie)

Alles is verbonden en in die verbinding moet alles doorleefd en ervaren worden.


Mens en paard

De verbinding mens en paard wordt vormgegeven door mijn dochter Inger. Zij kent de essentie van de biologische natuurwetten door en door en leeft ook op basis daarvan. 

Haar droom is om het maximale uit zichzelf te halen als dressuurruiter in samenwerking met haar paard. Vaak zie je dat prestaties bij een paard afgedwongen worden, dat gaat dan ook maar een tijdje goed. Als je samenwerkt met je paard, de reacties van je paard vanuit de biologie van gedrag en karakter begrijpt en daar op adequate wijze en met respect voor zijn ZIJN mee omgaat, dan zal het paard alles doen wat in zijn vermogen ligt om met je mee te werken. 

Verder zijn de paarden, maar ook onze andere dieren, onze leermeesters wat betreft de biologische natuurwetten. Ze leven deze wetten zeer puur en onbevangen, ze worden niet gehinderd door oordelen, percepties en overtuigingen zoals dat bij ons mensen gebeurt. Ze zijn een voorbeeld voor iedereen die zich hierin wil verdiepen en bij alle activiteiten komen lessen aan bod die zij ons geleerd hebben. 

Je kunt daar meer over lezen bij de dierenwijsheid.