Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Huidige werkwijze

  

Momenteel leg ik mij vooral toe op het geven van lezingen, workshops, themadagen en praktijkdagen over de biologische natuurwetten, life en online. Daar het functioneren van het lichaam analoog is aan het functioneren van het Leven, komen bij alle workshops ook veel spirituele inzichten aan de orde. Deze inzichten zijn heel belangrijk om op een goede manier met de implicaties van de biologische natuurwetten om te kunnen gaan. Wat betreft dit "grotere plaatje" ben ik vooral geïnspireerd door de 9 brieven uit het boek "Christus Keert Terug", de Tun-Kalender van de Maya's en de leringen van Barry Long.  

Door een diep inzicht in het functioneren van Alles wat IS geeft deze combinatie mensen de mogelijkheid om hun angsten voor een groot deel los te laten en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en hun leven.


Soms geef ik mensen individuele trainingen om hen te helpen een beeld te krijgen van hun individuele situatie. Ik streef er naar hen begrip en inzicht te geven in de biologische programma's die bij hen persoonlijk verlopen, hoe men deze op een andere manier kan interpreteren, hoe men de situatie waarin men zit anders kan bekijken en hoe men alle aspecten van zowel de symptomen als de situatie kan doorvoelen. Dit is ook het onderwerp van de workshop HEEL door LEEF, waarin aan de hand van het Hamers Kompas en de Spiologie wordt uitgelegd waarom het zo werkt. Ook wordt er met de deelnemers geoefend in het doorvoelen en doorleven van klachten en symptomen, zodat deze geen nieuw conflict gaan vormen.
Ook worden gebeurtenissen en situaties doorvoeld en doorleefd, zodat men ontdekt wat de biologische associatie van het lichaam is. Deze is meestal veel heftiger dan men oppervlakkig zou denken. 

 

Wat ik uitdraag evolueert net zo snel als ikzelf, iedere workshop en iedere lezing is anders dan de voorafgaande. Onder activiteiten kan je daar meer over lezen en onder agenda vind je de tot nu toe geplande lezingen en workshops. Als het je aanspreekt, ben je van harte welkom.
 

Door de site heen zijn er verschillende video's te zien waarop ik een korte, mondelinge uitleg geef over een bepaald onderwerp. Deze video-boodschappen zijn bij elkaar gezet op diezelfde pagina waarop ook een paar interviews staan.
Er is ook een 
Engelstalige presentatie die online beluisterd en bekeken kunnen worden.