Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Christus Keert Terug

  

Dit boek bestaat uit 9 brieven, doorgegeven door Jezus aan een vrouw in Zuid Afrika, zijn “opnemer”. Je kunt ze downloaden via de site "Christuswijs".

Het is het verhaal van een rebellerende jongeman, die zich afzet tegen het gehele systeem van die tijd en in het bijzonder tegen zijn moeder en het Joodse geloof. Tijdens zijn doop in de Jordaan gebeurt er iets heel bijzonders en zonder bewust te weten wat hij doet, strompelt hij de woestijn in. Hij is daar 6 weken en in die tijd krijgt hij de visioenen over het mechanisme en de waarheid van de schepping en hoe wij dat allemaal zelf in de hand hebben. Hij ziet dat er een andere werkelijkheid is en dat wij leven in een door onszelf gecreëerde illusie:

 • Alle materie bestaat uit een flikkering van minuscule stofjes, waarop onze geest invloed uitoefent. Niets is werkelijk vaste stof.
 • Elk levend lichaam bestaat uit honderden gemeenschappen van oneindig kleine entiteiten, die in volledige harmonie samenwerken om de voltooide entiteit te produceren (cellen). Elke cel is een bewustzijnsvorm.
 • Leven en bewustzijn zijn één en hetzelfde, leven is bewustzijn, bewustzijn is leven.
 • Gedachten, overtuigingen en verwachtingen magnetiseren elektrische deeltjes en vormen een elektromagnetisch veld. Dit is de basis van alle materie. Elk lichaam, elk orgaan, elke cel en elk stofdeeltje wordt omgeven door een elektromagnetisch veld: de ster-tetraëder. Zonder dit veld is er geen materie. Onze diepste innerlijke angsten en overtuigingen zijn de werkelijke scheppers van onze persoonlijke wereld.
 • De 9 bestaanswetten, die gelden voor alles wat geschapen is. Elke individuele entiteit groeit en ontwikkelt zich, wordt gevoed en/of verzorgd, wordt beschermd, geneest en wordt voorzien in al zijn behoeften. Dit alles gebeurt in volledige harmonie en heeft altijd het hoogste belang van het grotere geheel tot doel. Dit is een vaststaand gegeven, wie dit niet in acht neemt, creëert karma. Deze wetten moeten wij als “co-scheppers” in acht nemen willen we onszelf niet vernietigen.

 • De impulsen van manifestatie zijn:

       - Vader-activiteit: intelligentie, intentie, plannen, ideeën, manifestatiedrang, en      

       - Moeder-liefde: bedoeling, stoffelijke manifestatie, zorgt voor de uitvoering van de plannen.


 • De krachten van binding en afstoting zijn onderdeel van de moeder-impuls. Deze bepalen wat je leuk, mooi of lekker vind, en wat niet, wie je aantrekt en wie niet. Het bepaalt jou individualiteit.

 • Het Ego: haar functie en valkuilen. Het Ego is de bewaker van de individualiteit en bestaat uit de krachten van binding en afstoting.

 • Deze worden geïnspireerd vanuit de Ziel (= liefde) en het Aardse Ego (= angst). Voor de meesten van ons is het aandeel van het Aardse Ego veel groter en dat moet omgebogen worden. 

 • Onze taak op aarde: het ontstijgen van de aardse ego-krachten en uitdrukking geven aan God.

 • Wat er spiritueel gebeurt tijdens de seksuele daad en de conceptie. Tijdens de conceptie komt het bewustzijn van de vader samen met het bewustzijn van de moeder en er wordt een klein stukje universeel bewustzijn aangetrokken: de Ziel.

 • Hoe te leven volgens de Universele Bestaanswetten. Alles begint bij respect: respecteer te allen tijde de mening en opvattingen van de ander en zorg ervoor dat je de 9 bestaanswetten respecteert bij alles wat je doet. Laat je hiervoor inspireren door je Ziel.
 • Het belang van meditatie en bidden, hierdoor krijg je contact met je gevoel, je Ziel.
 • Onze scheppende kracht: je schept je eigen overtuigingen en verwachtingen, bewust of onbewust. Verander je overtuigingen en verwachtingen en je zult een ander leven krijgen. 


De brieven zijn geschreven in een taal die ik kan begrijpen. Door de brieven te lezen, te herlezen, te overdenken en erop te mediteren, kon ik echt gaan voelen wat Jezus bedoelde. De wijsheden in dit boek geven mij hetzelfde gevoel als de kennis van de biologische wetten: ik hoef me niet druk te maken, er wordt voor me gezorgd, dit is een kosmische bestaanswet. Alles is goed en angst is echt onnodig:

“We don’t have a care in the world!” (We hoeven ons nergens zorgen om te maken)

 

Meer gedetailleerde informatie en een persoonlijke uitleg en interpretatie kan je vinden in de "quotes" uit de eerste 2 brieven onder levenswijsheden

 

Ik vond vele parallellen met de Cursus in Wonderen, maar ook met Anastasia, Kiesha Crowther en de Inca-Sjamanen. Ook de boeken van Jaap Hiddinga zijn zeer verhelderend. Ze zijn eenvoudig geschreven en geven weer wat er "achter de schermen" in de geestelijk wereld plaats vindt terwijl we hierop aarde ons fysieke leven leiden. Hieronder een paar video's waar de principes van het scheppen en hoe dit gebeurt, heel duidelijk worden uitgelegd:

 

Zelf heb ik dit op mijn manier uitgewerkt en weergegeven onder het scheppingsproces. Ook de richtlijnen voor zelfhulp maken gebruik van het Hamers Kompas als proces van manifestatie.