Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn

 

Over mij

Wie ben ik

Mijn naam is Mies Kloos-Raasveldt. Ik ben getrouwd met Jeroen en heb 4 kinderen, drie meisjes en een jongen. Ik heb hydrogeologie gestudeerd aan de (toen nog) Landbouwhogeschool Wageningen en na mijn studie hebben we 15 jaar met ons gezin in het buitenland gewoond. Dat ik mijn meisjesnaam achter mijn mans naam zet, stamt uit de 7 jaar die wij in Bolivia hebben gewoond. De mensen daar hebben allen een dubbele achternaam, zowel die van hun vader als die van hun moeder. Steeds werd mij gevraagd naar mijn tweede naam en dus is dit een gewoonte geworden. Ik ben een bèta-figuur, mijn vakken op de middelbare school waren wiskunde 1 en 2, natuurkunde, scheikunde, biologie en, omdat het moest, Nederlands en Engels. Ik moet de dingen kunnen begrijpen, ze moeten logisch zijn en ik moet het kunnen beredeneren en verklaren. Vele dingen die ons gebeuren in het leven zijn niet alléén te verklaren of te beredeneren met onze Aardse zintuigen, er móet meer zijn, dat kán niet anders, het is een logisch gevolg van open en eerlijk waarnemen. Daardoor ben ik op het spirituele pad gekomen. 


 

Jeugdige overtuigingen 

Ondanks het feit dan mijn ouders buitenkerkelijk waren, wist ik als jong meisje intuïtief dat er na dit stoffelijke leven iets moest zijn. Ik kon mij niet voorstellen dat datgene wat mijn lichaam deed functioneren, wat mij deed zeggen wat ik zei, denken wat ik dacht en doen wat ik deed, zo maar zou verdwijnen als mijn lichaam zou sterven. Ik was ervan overtuigd dat mijn bewustzijn door zou leven. Hóe, dat wist ik niet, daar maakte ik mij ook niet druk over, maar dát het zo was, wíst ik. 


In mijn studententijd was ik een keer aanwezig bij een discussie tussen katholieke en protestante studenten over het hiernamaals en hoe je in de hemel kon komen. Ineens gooide ik de opmerking er tussendoor: "Jullie hebben het steeds maar over het hiernamaals, maar als jullie ervan uitgaan dat we eeuwig leven, waarom hebben jullie het dan nooit over het 'hiervóórmaals'?" Waar die opmerking ineens vandaan kwam, wist ik eigenlijk niet. Later heb ik me gerealiseerd dat ik onbewust klaar was om de reïncarnatietheorie, waar ik pas 10 jaar later mee in aanraking zou komen, te omarmen als zijnde de meest logische en zinvolle verklaring van het leven op aarde.   

 

 

Het begin van mijn ontdekkingsreis 

Begin jaren ’90 kwam ik via de NEI (Neuro-Emotionele Integratie) van Roy Martina voor het eerst in aanraking met de reïncarnatietheorie. Mij werd uitgelegd dat het leven een leerschool is, een “speeltuin” voor het opdoen van ervaringen. Dit was voor mij heel logisch:

  • Alle materiële zaken vergaan op een gegeven moment, over een paar miljoen jaar is er niets meer terug te vinden van wat wij nu creëren op deze aarde.
  • Het leven en de natuur zit te mooi in elkaar om zinloos te zijn.


Dit was het begin van mijn drang naar bewustwording en mijn zoektocht naar de zin van het leven: waartoe dient dit allemaal en hoe werkt het nu eigenlijk? Ik verdiepte me steeds meer in het menselijk functioneren, vooral de interactie tussen lichaam en geest interesseerde me. Ik vroeg me af hoe het kwam dat gezondheid en religie zo’n innige relatie hadden: in alle natuurvolkeren is de medicijnman eveneens de sjamaan. Gedurende ruim 10 jaar las ik allerlei boeken die met deze materie te maken hadden. Ik volgde de opleiding tot NEI-coach, leerde EFT (Emotional Freedom Techniques) en volgde een cursus in het geven van Universele Energie. De NEI is een systeem waarbij fysieke problemen werden opgelost door het achterhalen en oplossen van de emotionele oorzaak en EFT vermindert de emotionele lading die bepaalde gebeurtenissen of situaties voor je hebben. Ik heb deze 3 technieken gedurende een aantal jaren toegepast bij familie, vrienden en kennissen en had verbluffende resultaten. Het werd me daardoor steeds duidelijker hoe enorm belangrijk overtuigingen en emoties zijn voor de gezondheidstoestand van de mens.Mijn opleiding

Gezondheid bleef me boeien en in 2005 ben ik begonnen met de 4-jarige opleiding voor gezondheidsconsulent. Hier hoorde ik voor het eerst over het werk van Dr. Ryke Geert Hamer, die de biologische wetmatigheden van de processen van ziekte en gezondheid ontdekte. Hij vond, dat elke ziekte werd veroorzaakt door emotioneel traumatische ervaringen. Ik besefte, dat deze arts had ontdekt waarom de NEI werkt en was direct gegrepen. Meer en meer kwam ik tot de conclusie dat lichaam en geest niet van elkaar te scheiden zijn.


Ook maakte ik in mijn opleiding kennis met het gedachtegoed van de Cursus in Wonderen. Volgens de Cursus is de gehele schepping  niet meer dan een droomwereld, die is geschapen om de afscheiding te ervaren. Wij zijn geestelijke wezens die allen met elkaar zijn verbonden en die nu een materiële ervaring van afgescheidenheid opdoen. Volgens de Cursus zijn er maar 2 emoties: angst en liefde, waarbij angst in feite de afwezigheid van liefde is. Liefde zorgt voor geluk en gezondheid, angst is ziekmakend. Een wonder is het omzetten van een angstgedachte in een liefdesgedachte.


Begin 2009, door de commotie over de vaccinaties voor baarmoederhalskanker, besloot ik om voor mijn thesis een literatuurstudie te doen over de positieve en negatieve aspecten van vaccinaties. Twee weken daarna schudden mijn wereld op zijn grondvesten: ik ontdekte dat de motivatie voor het vaccineren uitsluitend gebaseerd is op winstbejag en macht. Na ruim een half jaar lucht te hebben gegeven aan mijn verontwaardiging, besloot ik het over een andere boeg te gooien. Frustratie, woede en gevoelens van onrechtvaardigheid zijn ziekmakend (biologische wetten), strijd zorgt juist voor meer strijd en houdt het systeem in stand (Cursus in Wonderen en Christus Keert Terug), want “wat ge zaait, zult ge oogsten”. Het is belangrijk om je ervan bewust te worden dat dingen die je verteld worden en waarvan je van overtuigd bent, niet kloppen. Maar als dat niet klopt, hoe zit het dan wél in elkaar? Hoe kan je hier het beste mee omgaan en hoe kan je meewerken aan een fundamentele verandering? Ik besloot om me daarop te gaan richten en de strijd los te laten.


Ik weet nu dat de verandering allereerst binnenin je moet plaatsvinden. Wij allen tezamen creëren dit systeem, het bestaat niet buiten ons, het zit ín ons, in ons menselijk karakter, wij zijn er onderdeel van. Als je iets wilt veranderen, zal je eerst jezelf moeten veranderen. Jaloezie, ijverzucht, de drang naar méér: geld en andere materiële dingen, aandacht, erkenning, etc., het idee, dat jij beter weet wat goed is voor iemand anders dan hijzelf, of dat je erop vertrouwt dat een ánder beter weet wat goed is voor jóu dan jíjzelf, zijn de menselijke eigenschappen waardoor dit systeem heeft kunnen ontstaan. Als je het wil veranderen, zal je moeten beginnen bij jezelf.


Ik ging me verder verdiepen in de biologische wetten en de Cursus in Wonderen en pakte EFT weer op. Tussen de bedrijven door schreef ik aan mijn thesis, die steeds meer vorm aan ging nemen. Het is uiteindelijk een thesis over de biologische natuurwetten geworden, geplaatst in de context van vaccinaties en is getiteld “Oorzaak en Betekenis van Kinderziekten”.
Het geeft een zeer duidelijk beeld van de implicaties van de biologische wetten voor de ziekten waarvoor wordt gevaccineerd en toont de totale onzin aan van vaccinaties in het algemeen. Ook gaat het in op de benadering van ziekten vanuit de biologische wetten. Deze is tegengesteld aan wat er normaal gesproken gebeurt, zowel regulier als alternatief.  

18-09-2020: Zie ook de vaccinatie voor Corona, schokkend!


De thesis is per e-mail of via onderstaand formulier bij mij te bestellen. De papieren versie kost € 26,00 incl. verzendkosten en het e-boek kost € 7,50. Om een idee te krijgen over de inhoud, klik hier voor de inhoudsopgave, de inleiding en het besluit.