Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


De Maya Kalender, de sleutel tot ons bestaanDe Maya kalender is een mythologie over het ontstaan van de aarde, het is een scheppingsverhaal, zoals ook Genesis dat is. Echter wanneer de Maya Kalender wordt vergeleken met wat er wetenschappelijk bekend is over de ontstaansgeschiedenis van de aarde, dan vertoont dit scheppingsverhaal verbluffende gelijkenissen hiermee. 

Volgens de Maya Kalender is de aarde plus al het leven erop ontstaan in 9 verschillende perioden van elk 7 dagen en 6 nachten. Enkele frappante overeenkomsten:

  • Het begin van de Cellulaire Cyclus valt samen met de geschatte leeftijd van het universum, dus ongeveer met de Big bang.
  • Ongeveer 1,2 miljard jaar geleden ontstonden de eerste eencelligen, het eindproduct van de cellulaire Cyclus. De 7 e dag van de cellulaire Cyclus begon 1,26 miljard jaar geleden.
  • Tijdens de Mammalische cyclus duurde een dag en een nacht ongeveer 63 miljoen jaar. Een grootschalig onderzoek van ruim 18000 fossielen heeft aangetoond, dat het ontstaan van nieuwe soorten leven samen viel met de Mammalische cyclus van 7 dagen en 6 nachten en in ritmische golven van 62 à 63 miljoen jaar verliep.
  • De nationale cyclus begon ongeveer 5000 jaar geleden. Het vertelt het verhaal van het ontstaan van naties en het monotheïsme. Dit valt ook samen met het Bijbelse verhaal Genesis.
  • De Planetaire cyclus begon in 1755 en valt samen met de industriële revolutie en de opkomst van het materialisme.
  • De galactische cyclus begon op 1 januari 1999 en valt samen met de IT-revolutie.


In feite brengt de Maya Kalender wetenschap en religie weer bij elkaar. Het vormt de sleutel tot het besef, dat de verschillende religies, mythen en legenden wereldwijd een reële en gemeenschappelijke basis hebben.


De Maya Kalender zegt niets over het vergaan van de wereld, het vertelt slechts over het tegelijkertijd beëindigen van de 9 niveaus, het zegt ons dus dat de schepping is voltooid. We zijn dan fysiek en mentaal volwassen geworden en kunnen onze functie als co-scheppers van de aarde gaan vervullen. De verbinding met het Universum wordt hersteld en wat volgt is een tijdperk van daadwerkelijke vrijheid, liefde, geluk en broederschap, zoals dat voor ons was bedoeld.


De biologische wetten worden verklaard met behulp van onze evolutionaire ontwikkelingsgeschiedenis. Ik heb ze dan ook perfect teruggevonden in de eerste 4 tijdperken van de Maya Kalender, die de biologische evolutie van de organismen op aarde beschrijft.

In de volgende 4 tijdperken, die een beeld geven over de mentale evolutie van de mens, herkende ik de levenslessen, die we moesten ondergaan om volwaardige “mede-scheppers” te kunnen worden. Ook ellende en problemen hebben hun plaats in het grotere plaatje van "Alles wat IS" (zie Christus keert Terug).


Niets gebeurt voor niets, alles is zinvol en noodzakelijk.