Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Huidige werkwijze

  

Momenteel leg ik mij vooral toe op het geven van lezingen, workshops, themadagen en praktijkdagen over de biologische natuurwetten. Daar het functioneren van het lichaam analoog is aan het functioneren van het Leven, komen bij alle workshops ook veel spirituele inzichten aan de orde. Deze inzichten zijn heel belangrijk om op een goede manier met de implicaties van de biologische natuurwetten om te kunnen gaan. Wat betreft dit "grotere plaatje" ben ik vooral geïnspireerd door de 9 brieven uit het boek "Christus Keert Terug", de Tun-Kalender van de Maya's en de leringen van Barry Long.  

Door een diep inzicht in het functioneren van Alles wat IS geeft deze combinatie mensen de mogelijkheid om hun angsten voor een groot deel los te laten en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en hun leven.


Soms komen er mensen individueel bij me langs om een beeld te krijgen van hun individuele situatie. Ik streef er naar hen begrip en inzicht te geven in de biologische programma's die bij hen persoonlijk verlopen, hoe men deze op een andere manier kan interpreteren, hoe men ermee om zou kunnen gaan en wat er nog verwacht kan worden. Verder introduceer ik EFT zodat men een hulpmiddel heeft om aan zichzelf te kunnen werken. Meer informatie hierover vind je bij individuele coaching en kosten.

 

Wat ik uitdraag evolueert net zo snel als ikzelf, iedere workshop en iedere lezing is anders dan de voorafgaande. Onder activiteiten kan je daar meer over lezen en onder agenda vind je de tot nu toe geplande lezingen en workshops. Als het je aanspreekt, ben je van harte welkom.
 

Door de site heen zijn er verschillende video's te zien waarop ik een korte, mondelinge uitleg geef over een bepaald onderwerp. Deze video-boodschappen zijn bij elkaar gezet op diezelfde pagina waarop ook een paar interviews staan. Er zijn ook aantal Engelstalige presentaties die online beluisterd en bekeken kunnen worden.