Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Tweedaagse workshop "De Borsten"

Borstprogramma's zijn zeer veel voorkomend en genereren een grote hoeveelheid angst. 
Deze workshop heeft tot doel je meer inzicht te geven in de programma's, wanneer er geen reden is voor angst en waarop je attent moet zijn en eventueel (reguliere) hulp moet inroepen.  


Inhoud van de workshop

Korte beschrijving van de inhoud van de verschillende dagen en van elk video-deel.
Elke dag van de live workshop is ingedeeld in 4 delen bij de online workshop.
Hieronder zijn de dagen van de live workshop eveneens vermeld om de verbinding tussen de twee te verduidelijken.

Daar ik de delen nog niet heb ingesproken, zullen de onderstaande beschrijvingen nog kunnen veranderen. 

Dag 1: Theorie, de mogelijke thema's 

 • Deel 1: Inleiding
  Implicaties Hamers Kompas en de paradigma-verandering
 • Deel 2: Programma van de Borstklieren
  De functie van de borstklieren, het bio-logische programma, de mogelijkheden en de symptomen
 • Deel 3: Programma van de melkleidingen
  De functie van de melkleidingen, de symptomen in de actieve fase en de genezingsfase.
 • Deel 4: Vervolgconflicten
  De meest voorkomende vervolgconflicten en hoe daarmee omgegaan kan worden.

Dag 2: Resterende theorie, casussen, oefeningen en praktijk

 • Deel 5 en 6: Casussen
  Bespreking van een aantal casussen uit het boek "Brustkrebs" van Dr. Hamer
 • Deel 7 en 8: Elkaar ondersteunen
  Uitwisseling van ervaringen, leren van elkaar, vragen, discussie.Kosten 

€ 230,-  voor de gehele workshop.Q&A's

Voor elk deel is er gelegenheid tot vragen stellen, een online Q&A (Questions & Answers). Deze zijn bij de prijs inbegrepen.
Het schema van de Q&A's kan je vinden bij de Online workshops.Bestellingen

Bestellen kan via onderstaand formulier.