Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Individuele trainingen

Vanwege de toenemende belangstelling voor de biologische wetten en de toenemende vraag naar begeleiding, zal ik ook individuele coaching gaan verzorgen. Deze is vooral gericht op het wegnemen van angsten in de breedste zin van het woord, want in wezen stamt elke negatieve emotie vanuit angst:

  • Angst voor de symptomen
  • Angst voor de ziekte, de diagnose 
  • Zorgen betreffende de (vaak afwijkende) opvattingen van dierbaren
  • Het opsporen van (gedeeltelijk) onverwerkte vroegere traumatische situaties en gebeurtenissen

Kortom, er wordt gewerkt aan alle belemmerende overtuigingen die het goed doorlopen van de biologische programma's vertragen of verhinderen. 

Ik gebruik hierbij vooral EFT en de inzichten in het verloop van de natuurlijke biologische programma's. Maar ook andere methoden, gebaseerd op het voelen en fysiek ervaren van de angsten, kunnen gebruikt worden. 


Ook als je individueel begeleid wil worden, is het aan te raden om de basisworkshop "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" te volgen. In deze workshop wordt het totale omdenken behandeld, dat aan de basis staat van de individuele begeleiding. Drie dagen ondergedompeld worden in het omdenken is heel anders dan een of twee uur individuele coaching. Ook de herkenning en de ervaringsverhalen van andere deelnemers dragen daaraan bij.

Na het volgen van die workshop is individuele coaching vaak niet nodig meer of kunnen we volstaan met een paar sessies. De boodschap is begrepen en kan dan vrij snel individueel ingevuld worden. 


De doelstelling van zowel mijn workshops als de individuele trainingen is de persoon op eigen benen te zetten. Onbewust weet je wat er moet gebeuren en het enige wat nodig is, is vertrouwen daarin: 


Vertrouw je lichaam, vertrouw jezelf, vertrouw het leven!


Op de volgende pagina vind je meer informatie over de kosten.