Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Agenda Life workshops en lezingen


Zeer belangrijk!

De Biologische Natuurwetten zijn een andere zienswijze, een andere denkwijze, waaruit ook andere handelingen kunnen voortvloeien.

Alles is bewustzijn, het bewustzijn manifesteert zich, jouw lichaam is de manifestatie van JOUW bewustzijn. Verander je bewustzijn door andere zienswijzen te integreren in je systeem. Daardoor ga je vanzelf, vanuit je eigen innerlijke overtuiging, vanuit je eigen innerlijk WETEN, anders handelen. Langzamerhand zal je jezelf dan anders gaan manifesteren.
Daar gaan de workshops: een ander zienswijze en deze integreren in je systeem. In hoeverre je dat lukt en hoe snel dat gaat, hangt helemaal van jezelf af.

De workshops zijn een kennisoverdracht en geen therapie of behandelmethode; het maakt je niet beter en als je een ernstige ziekte hebt, zorgt het er ook niet voor dat je het overleeft.
Ze gaan over bewustwording en innerlijke groei.


Workshops en lezingen

Raadpleeg voor aanmelding de algemene voorwaarden en de disclaimer. Bij aanmelding worden deze bekend verondersteld. Onder kosten kan je de prijzen van de verschillende activiteiten vinden.

Elders kan je uitgebreide beschrijvingen vinden van de lezingen, de basisworkshops "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" en "Bio-Logica van Gedrag en Karakter", praktijk- en themadagen en het LEEF-protocol. Op de pagina onder de beschrijvingen staan wat reacties van mensen weergegeven. 

Hieronder een korte mondelinge uitleg over de essentie van mijn activiteiten en daar weer onder de agenda.
 

 

Agenda


HEEL door LEEF, Heeze (nabij Eindhoven).

Datum:28-03-2023

Dinsdag 28 en woensdag 29 maart van 10:00 tot 18:00 uur.

Kosten van beide dagen: €250,-
De vergoeding voor thee, koffie, een kop soep voor tussen de middag en andere extra kosten die de ontvangst van zoveel mensen met zich meebrengen bedraagt € 7,50 per dag en wordt direct afgedragen aan de gastvrouw. Graag eigen lunch meenemen.

De exacte locatie, alsmede eventuele nadere organisatorische details, worden na aanmelding aan de deelnemers bekend gemaakt.

Gevraagde voorkennis: Goede kennis van de werking van de biologische natuurwetten en de implicaties ervan.

Aanmelding via email of via het onderstaande aanmeldingsformulier.Door bewustzijnsontwikkeling en innerlijke groei en door steeds beter te gaan INVOELEN hoe het werkt (snappen is niet genoeg, dat zit in het hoofd en het denken is per definitie actief...), is het op een gegeven moment niet nodig meer om iets op te lossen, dan mag het er zijn, je mag het VOELEN, want je ervaart het niet meer als een gevaar. En als het geen probleem meer is, hoeft het ook niet meer opgelost te worden, want het hoeft niet meer weg. Dat is waar ik naar toe werk en dat blijkt ook uit de IMPLICATIES van het Hamers Kompas. Oppervlakkig gezien moet je conflicten oplossen, als je dieper kijkt, zijn er geen conflicten...
Het is goed zoals het is, je lichaam maakt geen fouten en het LEVEN ZELF ook niet. Dat er in feite geen probleem is, moet ERVAREN en DOORVOELD worden, alleen het rationeel begrijpen hiervan is een eerste stap, maar is niet voldoende.
Tijdens deze dagen wordt hieraan gewerkt met het LEEF-protocol, een manier van vragen stellen en deze uitwerken die geheel in gebaseerd op de inzichten van de biologische natuurwetten en de kosmische scheppingswetten.
Gestreefd wordt naar een dieper INVOELEN van deze materie.PROGRAMMA

Dag 1: Introductiedag: het andere denken. Theorie en praktijk wisselen elkaar af
- Theorie:
Het omdenken: implicaties van het Hamers Kompas
Het belang van ont-spannen en dit meteen voelen…
Het belang van “vrede krijgen met alles wat is”
Het belang van de kennis van “het grotere plaatje”
Wat is vergeven, wie vergeef je en voor wie vergeef je?
Wat moet het resultaat zijn van vergeving?
- Praktijk: de BN
Hoe om te gaan met fysiek en emotionele problemen
Het belang van het vaststellen van thema en de fase
Achterhalen van thema, fase en het verhaal van het lichaam
Oefenen met eenvoudige casussen
- Theorie:
Het LEEF-protocol en haar ultieme doelstelling
Gedrag, karakter en overlevingsmechanismen
Zelfrespect, egoïsme en altruïsme
- Praktijk:
Achterhalen van thema en fase van de eigen klachten
Invullen van zoveel mogelijk details in het NU, die NU spelen, die NU getriggerd worden.
Bespreking ervan en kleine “prikjes” met het LEEF-protocol


Dag 2: Werken met het LEEF-protocol
- Voorbereiding voor het werken met het protocol
Enkele voorbeelden van LEEF-gesprekken en het resultaat ervan
Eventueel een gesprek met een van de deelnemers als voorbeeld
- Werken in groepjes van 3 met het LEEF-protocol:
Om beurten de rol van observator, therapeut en klant op zich nemen
Plenaire bespreking na iedere rondeTerug naar overzichtMeer informatie en aanmelden 

Via onderstaan formulier kunt u zich aanmelden voor het evenement van uw keuze. Voor meer informatie kunt u per email contact met me opnemen.