Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Agenda Life workshops

Raadpleeg voor aanmelding de algemene voorwaarden en de disclaimer. Bij aanmelding worden deze bekend verondersteld. Onder kosten kan je de prijzen van de verschillende activiteiten vinden.

Elders kan je uitgebreide beschrijvingen vinden van de lezingen, de basisworkshops "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" en "Bio-Logica van Gedrag en Karakter", praktijk- en themadagen en het LEEF-protocol. Op de pagina onder de beschrijvingen staan wat reacties van mensen weergegeven. 

Hieronder een korte mondelinge uitleg over de essentie van mijn activiteiten en daar weer onder de agenda.
 

 

Agenda


Vierdaagse workshop "Bio-Logica van Gedrag en Karakter", Ossendrecht (nabij Bergen op Zoom)

Datum:06-10-2022

Donderdag 6, vrijdag 7, donderdag 20 en vrijdag 21 oktober 2022 van 9:30 tot 17:30 uur, georganiseerd door Centrum voor Geneeskunst, https://centrumvoorgeneeskunst.nl/.

Voor meer informatie en aanmelding graag met hen contact opnemen: info@centrumvoorgeneeskunst.nl (link kopiëren en plakken, aanklikken werkt niet)

LET OP: de kosten kunnen afwijken van wat ik bereken!!

De exacte locatie wordt na aanmelding aan de deelnemers bekend gemaakt.

Aanmelding via email of via het onderstaande aanmeldingsformulier.Begrip en inzicht zijn de sleutels tot werkelijke acceptatie

Gedrags- en karakterveranderingen zijn onderdeel van biologisch zinvolle programma’s, die ontstaan door een “onveilig territorium” ofwel een onveilige leefomgeving (gezin, familie, school, werk).
Gedragsveranderingen tref je vooral aan in de conflictactieve fase, dus wanneer er “levensgevaar” dreigt. Daarmee zijn het daadwerkelijk overlevingsmechanismen.
Psychische problemen worden vooral gezien als een “stoornis”, als een “probleem”, wat verwijderd, onderdrukt, “genezen” dient te worden. In deze workshop ga je inzien dat er geen sprake is van een “stoornissen”, maar van zinvolle, functionele gedragsveranderingen, die hele specifieke gaven met zich mee brengen: jou overlevingsmechanismen geven je het talent waardoor jij jouw specifieke taak in deze wereld op je kan nemen.
Ook al lijken we “normaal” te functioneren, je zult zien dat we allemaal door dit soort overlevingsmechanismen aangestuurd en gecontroleerd worden.

Inzicht in deze overlevingsmechanismen geeft je een totaal ander beeld van je eigen functioneren alsmede van het functioneren van je medemens. Het zal je begrip geven voor het gedrag van mensen en je oordeel daarover diepgaand veranderen.

Deze workshop is niet los te zien van de basisworkshop “Vertrouw je Lichaam”.
Bij de basisworkshop ligt het accent op de genezingsfase, bij deze workshop ligt het accent op de conflictactieve fase.
Beide workshops vullen elkaar aan en completeren elkaar. Als je slechts een van de twee hebt gevolgd, mis je het grote plaatje en zal je vele zaken niet juist kunnen plaatsen.


Gevraagde voorkennis: inzicht in en begrip van de 5 biologische wetten. Deze kan zijn verkregen door deelname aan een studiegroep, het volgen van lezingen of seminars of door zelfstudie.


Het volgen van deze dagen geeft je:
• begrip voor het gedrag van mensen
• inzicht in je eigen gedragingen en talenten
• inzicht in het gedrag en de talenten van je dierbaren: partner, kinderen, ouders
• de mogelijkheid om te vergeven omdat je gaat inzien waarom de ander gedaan heeft wat hij deed
• begrip voor gedragsveranderingen na een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld ontslag, een sterfgeval, een scheiding, seksueel misbruik.
• begrip voor het ontstaan van fysieke “problemen”, gerelateerd aan deze programma’s
• handvaten om anders met deze fysieke problemen om te gaan
Kortom: je krijgt veel meer begrip voor het functioneren van mens en dier. Je gaat inzien hoe ons lichaam reageert op een onveilige leefomgeving en hoe het ons daarbij probeert te beschermen.Terug naar overzichtMeer informatie en aanmelden 

Via onderstaan formulier kunt u zich aanmelden voor het evenement van uw keuze. Voor meer informatie kunt u per email contact met me opnemen.