Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Ascentie naar het Aquarius Tijdperk


Alle perikelen rondom het Corona Virus hebben een zeer grote impact op de samenleving. 

 • Het zal veel stress opleveren voor sommige mensen en anderen brengt het juist tot rust, iets dat we heel lang niet ervaren hebben.
 • De economie zal nooit meer terug gaan naar hoe die was: vele zaken hebben niet de financiële armslag om een aantal weken of maanden dicht te gaan en gaan failliet. Vele mensen verliezen hun baan, vele banen zullen verloren gaan om nooit meer terug te komen, etc. 
 • Er zal een ongekende stijging van bewustzijn plaatsvinden, want pas als er problemen zijn, gaan mensen zoeken en vinden antwoorden die ze niet hadden kunnen vermoeden.
 • De natuur zuivert zich zoals nooit tevoren.
 • De mensheid zuivert zich zoals nooit tevoren. 


Mijns inziens zijn er twee hoofdpijlers waarop de macht en de controle steunt van de elite steunt:

 1. Geld
 2. Gezondheid 


Corona en gezondheid 

Het Corona Virus wordt afgeschilderd als een groot gevaar. Hoe je er anders naar kunt kijken vertel ik in deze videoboodschap. Op die pagina staan ook een groot aantal andere links die een heel ander beeld laten zien. 

Verder zal ik ter vervanging voor mijn workshops digitale presentaties gaan maken die te koop zullen zijn. Juist nu in deze tijd van verandering en overgang is de kennis van de BN van groot belang. Immers, als het virus eenmaal "weg" is, zullen vele mensen een fysieke reactie gaan krijgen, want we slaken een collectieve "zucht van opluchting" omdat het gevaar geweken is. 
Maar dan is er in elk geval geen corona meer, maar zijn het de "gewone" ziekten. 


Corona en geld

Op de pagina "Financieel Vrij" staan een groot aantal dingen die specifiek daarmee te maken hebben en de mogelijkheden die nu al zichtbaar zijn om je voor te bereiden om het instorten van het huidige financiële systeem en het opkomen van een totaal ander systeem. Spreiding, eigen keuzes daarin en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij heel belangrijk.
 

Het grote plaatje

Hieronder zal ik links publiceren die over het grotere plaatje gaan, dus de gevolgen op wereldschaal. Deze kunnen/zullen voor veel mensen schokkend zijn, sommige dingen kan je bedenken... 

Zijn ze waar? Ik weet het niet, de tijd zal het leren. Daarom ga ik ga ze hier ook niet interpreteren, iedereen mag zijn eigen verhaal ervan maken. 

Wel zal ik regelmatig ZOOM calls geven om hierover te praten en van gedachten te wisselen. Deze zal ik in elk geval posten in mijn (besloten) facebook groep en sommigen ook via mijn nieuwsbrief.Links gerelateerd aan Corona
Hieronder een aantal links over de Vrijheidsbewegingen tegen de "Deep State" 

Sommige dingen die gebeuren, zijn zeer schokkend. het wordt hoog tijd dat hier paal en perk aan wordt gesteld en ook dat gebeurt nu. 

Bericht aan de Qanon groep van een Belgische Arts, wiens man jarenlang undercover heeft gewerkt bij Scientology en de NAVO
Verhaal van een Belgische arts.pdf (44.38KB)
Bericht aan de Qanon groep van een Belgische Arts, wiens man jarenlang undercover heeft gewerkt bij Scientology en de NAVO
Verhaal van een Belgische arts.pdf (44.38KB)


Hieronder een documentaire over het verband tussen Hollywood, het satanisme en de CIA. 

 • ‘We leven in een staat van beleg’: Kees van der Pijl en Karel van WolferenDe andere kant van Donald Trump

Helaas zijn het meerendeel van de video's over deze kant van Trump weg gecensureerd door youtube. 

Verhaal van een entertainment journalist die jarenlang Trump volgde
Trump does the unthinkable.pdf (67.58KB)
Verhaal van een entertainment journalist die jarenlang Trump volgde
Trump does the unthinkable.pdf (67.58KB)
De delen in het blauw gaan over Trump en wat hij voor elkaar heeft gekregen.
Harriet Algra - The storm has arrived.pdf (74.97KB)
De delen in het blauw gaan over Trump en wat hij voor elkaar heeft gekregen.
Harriet Algra - The storm has arrived.pdf (74.97KB)
 • Of onderstaande waar is, weet ik niet. Luister en volg het alternatieve nieuws
   Banken

Hier nog een link naar een uitgebreid stuk van Arno Wellens (journalist, schrijver en spreker) over de praktijken van de Banken.Tenslotte een prachtige documentaire van Zeitgeist, die ook een hele mooie oplossing biedt:

Van een op winst (profit) gebaseerde maatschappij, waar corruptie aan de basis ligt, naar een maatschappij gebaseerd op technologie en het gebruik van de natuurlijke bronnen van de aarde ten bate van iedereen: de Aarde zelf, de mensheid, de dieren, de planten. 

Indrukwekkend!
Geloof mij niet, onderzoek het voor jezelf! Wat geloof jij? Wat is jou waarheid?