Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Leven in Overvloed

Hoe kunnen wij, de gewone bevolking, voldoende geld aantrekken om werkelijk een leven in overvloed te realiseren? Hoewel dit een heel andere onderwerp is dan de biologische natuurwetten, die de basis vormt van deze site, heeft dit er wel degelijk mee te maken. Stress is de grootste oorzaak van biologische programma's en financiële stress staat in het rijtje "oorzaken van stress" op nummer 1. Deze site heet "Leven in Vertrouwen". Hoe kan je leven in vertrouwen als bepaalde dingen die je nodig hebt, onmogelijk zijn door gebrek aan middelen?

Toch staat de aarde voor overvloed: er is een overvloed aan geld, aan voedsel, aan energie, aan alles wat iedereen nodig heeft, alleen de verdeling klopt niet. Hoe komt dat? Zie de onderstaande (schokkende!!) video's en begrijp ook hoe belangrijk het is dat wij, de gewone mens, ervoor gaan zorgen dat de verdeling verandert, zowel voor jezelf, als voor de ander. We moeten dat samen doen, teamwork is het sleutelwoord. En de tijd is er rijp voor!
Er zijn steeds meer initiatieven die een mogelijkheid hiertoe bieden en ook dit is anders denken, een omslag in bewustzijn. 


Interview met Ronald Bernard, deel 1

 


Interview met Ronald Bernard, deel 2Handje contantje


Dit interview met Tjeerd Andringa, hoofddocent cognitiewetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, bevestigt de bovenstaande video's. Hier een kort stukje eruit:

U maakt een onderscheid tussen wijsheid en intelligentie?
Die twee hebben inderdaad verrassend weinig met elkaar te maken. Hoewel intelligentie kan helpen om sneller wijs te worden, is het geen garantie hiervoor. Intelligentie, zoals gemeten in een test of examen, kun je zien als het vermogen om op basis van beschikbare informatie een van tevoren bekend ‘juist’ antwoord te geven. Intelligentie stelt je in staat, als je ervoor kiest, heel goed te worden op school en universiteit. Met hoge cijfers, een mooi diploma en een goed ontwikkeld taalvermogen komen intelligente mensen in belangrijke banen en op centrale posities terecht. Als ze wel intelligent maar niet wijs zijn, gaan ze daar precies doen wat ze hebben geleerd: de norm vertegenwoordigen.
Zinvol improviseren en het beste maken van de mogelijkheden is heel wat anders. En dat doen ze niet.


U spreekt in dat verband van ‘superpapegaaien’?
Een ‘superpapegaai’ is iemand die op het juiste moment precies zegt wat de docent, of een andere autoriteit, graag wil horen, en die optreedt als spreekbuis van de door de autoriteiten voorgekauwde norm. Als verdedigers van de norm torpederen ze de verbetering van de leefomgeving. Nieuwe en goede, maar nog fragiele ideeën worden in de kiem gesmoord. En velen van hen noemen zich dan nog progressief ook.


Wil je hier meer over weten? Het boek "De macht van de onzichtbare bankiers" een goed en behoorlijk compleet document met vele historische feiten, verbanden en hoe dit tot stand is gekomen. Maar het is ook belangrijk om te kijken wat we nu kunnen doen en wat er al gebeurt. Velen werken al samen om de Matrix waarin we zitten te doorbreken. De uitvinding van de Bitcoin is daar een van:

Deze 2 deden mij het enorme belang van de Bitcoin en de blockchain inzien! 

Maar achter de schermen gebeurt er ook veel door mensen die zich dit al lang bewust zijn en gezamenlijk initiatieven hebben ondernomen:Bewustzijnsverandering

Op de pagina Over mij schrijf ik dit stukje: 

Begin 2009, door de commotie over de vaccinaties voor baarmoederhalskanker, besloot ik om voor mijn thesis een literatuurstudie te doen over de positieve en negatieve aspecten van vaccinaties. Twee weken daarna schudden mijn wereld op zijn grondvesten: ik ontdekte dat de motivatie voor het vaccineren uitsluitend gebaseerd is op winstbejag en macht. Na ruim een half jaar lucht te hebben gegeven aan mijn verontwaardiging, besloot ik het over een andere boeg te gooien. Frustratie, woede en gevoelens van onrechtvaardigheid zijn ziekmakend (biologische wetten), strijd zorgt juist voor meer strijd en houdt het systeem in stand (Cursus in Wonderen en Christus Keert Terug), want “wat ge zaait, zult ge oogsten”. Het is belangrijk om je ervan bewust te worden dat dingen die je verteld worden en waarvan je van overtuigd bent, niet kloppen. Maar als dat niet klopt, hoe zit het dan wél in elkaar? Hoe kan je hier het beste mee omgaan en hoe kan je meewerken aan een fundamentele verandering? Ik besloot om me daarop te gaan richten en de strijd los te laten.

 

Dat heb ik altijd gedaan en dat doe ik nog steeds. Strijd heeft geen zin, op geen enkel vlak, zie ook de BN en haar implicaties. Je hebt er alleen jezelf mee, want anderen willen veranderen, zeker de anderen die de wereld in hun macht hebben, zal niet lukken. Maar anders handelen op basis van de informatie die je hebt en de mogelijkheden die geboden worden, dat kan wel. 

In het 5e interview met Ronald Bernard geeft hij dit ook aan. Hij belandt in de gevangenis omdat hij op een bepaald gebied de strijd aangaat met de gevestigde orde. Aan het einde van dit interview noemt hij een boek wat hem uitlegt wat hij fout heeft gedaan, wat er in deze nieuwe tijd wel mogelijk is en hoe het dan opgezet moet worden. Het boek heet: "Ridders van NU". Ik zou het heel graag lezen, maar het is helaas niet meer te krijgen. Als iemand het heeft, dan zou ik het graag een keer lenen! 

 


Interview met Ronald Bernard, deel 5


Zoektocht

Begin 2014 vonden we 1,5 ha land, waar we een trainingscentrum annex stalgebouw op wilden bouwen en direct kwam in mijn hoofd op: ik wil dat doen zonder de banken. 

Kort daarop maakte ik kennis met een organisatie die een extra passief inkomen voor de kleine investeerder mogelijk maakte. Het leek geweldig en het gevoel van overvloed, wat ik toen heb ervaren, zal ik nooit vergeten. Dat ging echter mis en het heeft me het nodige geld gekost. 

Maarrr... ook in de financiële wereld groeit het bewustzijn en moeten er mensen te vinden zijn die een goede intentie hebben en die de kennis en de kunde hebben om het ook neer te zetten in deze fysieke realiteit. Ik ging dus verder met het zoeken naar mijn "spelt in de hooiberg". 

Naar mate de tijd vorderde, kwamen er steeds meer mogelijkheden op mijn pad, die ik voorzichtig uit probeerde. Ik leerde steeds beter waar de valkuilen zaten, hoe ik het aan moest pakken en waar ik rekening mee moest houden. 

Verder werd het mij duidelijk dat dit ook een bewustzijnsverandering inhoudt. Ik heb gemerkt dat ik vast zat ik "mijn" hoeveelheid geld en wat daarmee mogelijk is. 
Ook kwam ik spanning tegen als het aantal aanmeldingen voor mijn workshops daalde en dat vond ik niet prettig. 
Ik wil graag zuiver werken, zonder enige druk op mensen uit te oefenen om deel te nemen; men moet zich helemaal vrij voelen om te komen of niet. Eigenlijk wil ik dat mensen mij vinden... 
Maar ik was wel afhankelijk van die deelnemers voor mijn voortbestaan, dus deed ik toch weer iets aan promotie en dat voelde dan weer niet goed. Het was heel dubbel... 

 


Nieuwe initiatieven

Intussen heb ik verschillende initiatieven gevonden, die een mooie en zuivere intentie hebben. Een extra inkomen waardoor je kunt leven in plaats van overleven heeft bijzondere resultaten, zoals blijkt uit onderstaande documentaires.

In november 2019 was er een uitzending van Tegenlicht: Het basisinkomen volgens Rutger Bregman en hieronder een video over o.a. het effect van een extra 100 Namibische dollar per maand op de inwoners van een dorp in Namibië. Beide experimenten bewijzen dan mensen gaan werken, mensen gaan genieten, mensen stijgen in hun eigenwaarde, mensen worden gelukkig. Mooi hoe dat werkt! 

 


 

 

Uiteraard wordt er behoorlijk tegengewerkt door de gevestigde orde, wat niet vreemd is als je naar Ronald Bernard luistert. Maar de manier waarop ze deze problemen steeds weer opgelost worden en de intentie om aan alle wettelijke regels te voldoen en dus samen te werken met overheden en autoriteiten, maakt de kans van slagen steeds groter (5e interview met Ronald).
Ronald zegt dat nogmaals in zijn gepassioneerde uitleg over zijn "Declaration of Independance" en wat hij daarmee wil. 


Financieel onafhankelijk

Ik ben een eind op weg naar financiële onafhankelijkheid. Het wegvallen van beperkingen stimuleert de eigen creativiteit enorm, merk ik. De noodzaak van een baan of een goed-draaiende eigen zaak om te overleven vervalt en wordt vervangen door de aandacht voor het eigen leven. Wat wil ik? Waar wordt ik gelukkig van? Wat wil ik neerzetten in deze wereld? Wat vind ik belangrijk?

Ik blijf mijn workshops doen, dat is mijn missie en mijn passie, maar ik ben er niet meer van afhankelijk van voor mijn inkomen, voor mijn overleving. Wat een rijkdom, wat een rust, wat een ontspanning geeft dat! Geen vervelend gevoel meer als er deelnemers afzeggen of als een workshop geen deelnemers trekt. 

Kortom, ik geniet ervan hiermee bezig te zijn en ik vind het ook een belangrijk aspect van "Leven in Vertrouwen". Hoe kan men leven in vertrouwen als er steeds gevaar dreigt voor tekorten? 

Ik ken mensen die WETEN, dat het altijd goed komt, ook al is er op dat moment geen geld. Als het nodig is, komt het geld er... Als je dat kunt, fantastisch, want zo werkt het. 
Maar er zijn ook vele mensen die dit rationeel wel weten, maar voor wie zo'n diep vertrouwen, zo'n innerlijk WETEN, toch erg moeilijk is. 
Ik ben zelf zo iemand: ik weet dit, maar ik kan hier toch niet echt rust in vinden en volledig in vertrouwen. Dus dit is voor mij een geweldige kans.

 


De BN en financiële vrijheid

De biologische natuurwetten geven je de macht over je gezondheid terug, maar daar zit een enorme "maar" aan vast: als je geen geld hebt om de hulp te "kopen" die nodig is en je voor een groot deel alleen die hulp kunt betalen waarvoor je verzekerd bent, dan is het toepassen van de implicaties van de BN toch heel erg lastig, vaak zelfs onmogelijk. 
Verder is het door geldgebrek vaak ook onmogelijk om de zo noodzakelijke veranderingen in je (ziekmakende) situatie door te voeren, bijvoorbeeld gaan scheiden, verhuizen, van baan veranderen.


Financiële vrijheid is dus min of meer een voorwaarde om werkelijk gezond te kunnen worden.
Maar de kennis van de BN is eveneens een voorwaarde om werkelijk gezond te kunnen worden.
De combinatie van de twee heeft de beste kans van slagen en geeft je de macht over je gezondheid terug. 

Overvloed, waar de Aarde iedereen in principe in voorziet, maakt je onafhankelijk en geeft vrijheid. Het geeft je de mogelijkheid om zelf te beslissen wat je wilt, in alle aspecten van je leven.
Het geeft je de macht over je leven terug!

Nogmaals: ik vind dit een enorme kans en ik wil die graag benutten. Daarnaast wil ik deze initiatieven ook graag steunen, want het is iets dat past bij de nieuwe tijd. Als we gezamenlijk hiervan gebruik maken, kan het meehelpen de wereld te veranderen. Cryptocurrencies

Door mijn betrokkenheid bij het financiële initiatief en de tegenwerking, die zij hebben ondervonden van de banken en financiële instellingen, ben ik in aanraking gekomen met cryptocurrency. Het was abracadabra voor me, maar ik moest er iets mee. Dus erin gedoken en veel geleerd. 

Ongeveer een maand later kreeg ik dit webinar doorgestuurd: Crypto en Consciousness deel 1 en deel 2. Er ging een wereld voor me open: ik kreeg geen glimp van de Nieuwe Wereld aangereikt, hert Aquariustijdperk, een wereld van eigen verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en onafhankelijkheid.
Toen zag ik ook de enorme toekomstmogelijkheden van het bedrijf waar ik bij betrokken ben en dat zij door de problemen veel sterker staan opt inge termijn dan voorheen.

Deze webinar is Engelstalig, maar er zijn soortgelijke geluiden in het Nederlands: 

Twee jonge Nederlanders geven een zeer informatieve online cursus "Alles over Crypto".
Regelmatig geven zij een gratis online introductie. Zeer interessant om dat een keer te volgen! Alternatief inkomen

Hieronder een mooie, Nederlandstalige video boodschap van de directeur van GT, het financiële initiatief waar ik al ruim 4 jaar mee bezig ben.  


Op hun youtube kanaal kan je deze ook in het Frans en het Engels vinden. 

Verder worden ze in het Engelse Business Master Magazine genoemd als een innovatief bedrijf dat inspeelt op de onontkoombare veranderingen op financieel gebied die zullen volgen op de Corona Crisis.


Ben je, net al ik, geïnteresseerd om een nieuwe wereld te creëren samen met anderen? Zou je het ook fantastisch vinden om niet meer afhankelijk te zijn van je baan, je klanten, je deelnemers voor je inkomen? Wil je je ook rust en een gevoelen vrijheid? Neem dan even contact op.Inspiratie meeting

Ik geef regelmatig een inspiratie meeting via ZOOM: het belang van eigen verantwoordelijkheid op financieel gebied.
De Corona-maatregelen heeft de aankomende financiële crisis allen maar versneld. Het is hoog tijd dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen financiële situatie.

In deze ZOOM geef ik wat achtergrondinformatie:

- Wat is er aan de hand
- Wat gaat de toekomst brengen
- Welke mogelijkheden zijn er om je kapitaal veilig(er) te stellen
- Welke mogelijkheden zijn er om een alternatief inkomen te creëren.

Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan contact met me op via email of via het onderstaande contactformulier