Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Watervitalisator Blue Earth

Wat betreft de waterzuivering en vitalisatie is er een nieuwe website beschikbaar met zeer veel informatie en een skala van mogelijkheden voor toepassing.

De watervitalisator van Blue Earth zuivert en vitaliseert water door een combinatie van werveling,  zuivering, de-informeren en informeren van water, het verhogen van de Boviswaarde en het werken met organische en geometrische vormen rechtstreeks uit de natuur. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het Blue Earth Energie-Ei en Blue Earth Elixer.

Onze watervitalisators zijn de enige ter wereld die niet alleen de informatie beïnvloeden van een fysieke stof maar ook de fysieke stof laat veranderen. Zo zal kalk niet alleen veranderen van samenstelling zodat het minder aanslaat, maar u kunt direct meten dat kalk werkelijk vermindert in zijn aanwezigheid.
Dit geld voor vele andere stoffen en ook voor de PH waarde. Deze zal zich altijd begeven naar de meest gunstige waarde. Deze ligt tussen de 7 en 7,5 ph.


Resultaten

De smaak van het water zal  zachter worden en lekkerder smaken. Er zijn minder chemische stoffen in het water aanwezig zoals medicijnresten, fosfaten, kalk en nitraten waardoor het water gezonder voor u is.
Tijdens baden en douchen zult u bemerken dat uw huid zachter wordt. Ook heeft u minder (af)wasmiddelen en verzorgingsproducten nodig.


Watervitaliteit

Water is het meest wonderbaarlijke stofje op deze aarde. Ieder levend wezen heeft het nodig om te groeien en te bloeien. Als men klinisch kijkt naar water ziet men dat het is opgebouwd uit de 2 atomen  waterstof en zuurstof. Maar dat doet het water niet de eer aan die het verdient. Er is namelijk meer te zien als men dieper in het waterelement duikt. Zo zijn er diverse universiteiten die met onderzoek hebben aangetoond dat water geheugen heeft. Er zijn dus sporen terug te herkennen in water waar het is geweest. Deze informatie is uitermate belangrijk want water reageert direct op datgene waar hij aan wordt blootgesteld. We kunnen dat zichtbaar maken door middel van de foto’s van Dr. Emoto.

Hij was de eerste die dit fenomeen ontdekte en hij begon het in kaart te brengen vanaf 1994. Sindsdien zijn steeds meer wetenschappers en universiteiten zich bezig gaan houden hiermee.

Zo is ontdekt dat water een bepaalde vitaliteit heeft wat bepalend is voor de kwaliteit van het water. Deze kwaliteit bepaalt het proces waar het water op dat moment voor wordt gebruikt.

Zelfs de europese richtlijn voor water geeft aan dat water een bepaalde mate van vitaliteit dient te hebben. Dit is niet verder omschreven omdat men niet weet hoe dat te beschrijven.


Levenskracht

Als men water neemt met een hoge kwaliteit en dus vitaliteit en we dit water gaan gebruiken voor het laten groeien van planten, bepaald de vitaliteit hoe snel de plant groeit, hoe krachtig de plant is en of we bestrijdingsmiddelen nodig hebben om het plantje gezond te houden.

Hier zien we dus dat water veel belangrijker is dan gedacht. Het is dus niet alleen maar een transportmiddel om stofjes te vervoeren over en weer. Water bezit de kwaliteit om levenskracht over te brengen. Deze kwaliteit heeft dus een zeer belangrijke waarde en wordt steeds meer erkend.


Informatie

Wij weten allemaal dat hoe schoner het water is des te beter alles hierop gedijt. Echter geldt dat niet alleen voor de fysieke stof maar ook voor de informatie die deze stof met zich meedraagt. Een voorbeeld:
Iedere stof heeft zijn eigen frequentie en dus zijn eigen informatie. Als water vervuild is met een bepaalde stof dan is het dus niet alleen belangrijk om deze stof eruit te halen maar ook de informatie die deze stof met zich meedraagt. Dit klinkt misschien een beetje vreemd omdat wij dat nooit zo geleerd hebben op school, maar steeds meer universiteiten en laboratoria zijn hiervan op de hoogte en er wordt veel onderzoek gedaan naar deze realiteit.


Boviswaarde

Om dit meer inzichtelijk te maken gebruiken we de schaal van Bovis. Dhr. Andre Bovis is een Fransman die tussen de beide wereldoorlogen voedsel controleerde op de kwaliteit. Daarvoor zocht hij naar een methode om de kwaliteit en vitaliteit objectief te kunnen meten. Hij vond de biometer uit die nu wereldwijd wordt gebruikt en een groot succes bleek te zijn.

De Bovis schaal maakt direct inzichtelijk wat de kwaliteit en dus vitaliteit is van het water.
Het is belangrijk om te weten dat een boviswaarde van meer dan 8000 energie geeft en onder de 8000 energie neemt. Het zal dus niemand verbazen dat ons drinkwater een boviswaarde heeft van rond de 3000 en een bergstroompje van rond 15.000. Als u gaat proeven dan zult u het water uit het bergstroompje lekkerder vinden dan het water uit de kraan.
Water met een waarde van rond de 3000 noemen we in de regel dan ook dood water.


Wervelen

Om dit water weer vitaal te krijgen kunt u een vitalisator gebruiken. Een vitalisator is een apparaat dat het water laat wervelen en meanderen zoals dat in de natuur gebeurt. Hoe beter men dit doet des te hoger is de kwaliteit en vitaliteit van het water.

Maar niet alleen wervelen is een manier om de boviswaarde te verbeteren. Alles waar water mee in contact komt heeft zijn uitwerking op datzelfde water. Als een voorwerp een zeer hoge boviswaarde heeft en een bepaalde krachtige energie, wordt dat door het water direct opgenomen. De informatie die deze energie met zich meebrengt, zal bepalen wat de uitwerking is hiervan. Dus niet alleen de hoogte van de energie bepaald de uitkomst, maar ook de soort van de informatie.

Precies dat gebeurd er bij onze watervitalisator en maakt deze zo bijzonder en uniek in de markt. 


De-informeren

Water heeft geen ego en oordeelt niet over wat goed of slecht is. Wat je aan informatie toevoegt, zal het eenvoudig aannemen. Dus is het zeer belangrijk om te begrijpen welke informatie je toevoegt.
Het is ook net zo belangrijk om de bestaande informatie die je niet erin wilt, te wissen.
Dat is wat bij onze Blue Earth vitalisator ook gebeurd. Eerst halen we "vervuilende" informatie eruit en daarna voegen we nieuwe, zuivere informatie toe met datgene wat gewenst is. 


Energie ei

Al onze watervitalisators zijn uitgerust met een zeer speciaal energie-ei. 
Dit ei heeft een zeer krachtige energie en zeer duidelijke informatie: deze informatie is die van de creatie van het leven zelf. 

De ei-vorm komt men in de natuur niet per toeval tegen. Niets gebeurd in de natuur per toeval. In het ei wordt het nieuwe leven geboren. De vorm van het ei blijkt een van de meest krachtige vormen te zijn die in de natuur voorkomt. Metingen hebben duidelijk aangetoond dat alles wat in het ei wordt gestopt met een bepaalde boviswaarde deze waarde vermenigvuldigd. Ons speciale elixer water met een extreem hoge boviswaarde van 199.000 wordt in het ei vermenigvuldigd naar een waarde van 390.000. Deze vorm is dus enorm krachtig in uitstraling, maar tevens is de kwaliteit van de informatie de meest zuivere en heldere in zijn aard.
Het samenbrengen hiervan resulteert in een watervitalisator met de hoogste boviswaarde op dit moment op de markt.

Alles wat leven geeft en zich begeeft in de hogere frequenties zal worden versterkt. Alles wat leven neemt zal door de hoge trilling uit elkaar trillen.


Installatievoorschrift 

Raadpleeg altijd een installateur voor de installatie van de vitalisator mocht u deze willen aansluiten op het drinkwaternet van uw woning of bedrijfspand.
Zorg ervoor dat u de toevoer van uw drinkwaterleiding is afgesloten en afgetapt voordat u begint. Het is raadzaam om de vitalisator direct na uw watermeter te installeren voordat deze wordt afgetakt naar de verschillende verdiepingen van het pand. Hiermee garandeert u dat uw gehele watervoorziening wordt bediend.

Zorg ervoor dat u een bypass maakt met twee kogelkranen aan weerszijden van het apparaat. Hierdoor kunt u bij eventuele calamiteiten het systeem omzeilen en kan er service gegeven worden zonder dat de gehele watertoevoer stopt.

De installatie kan worden uitgevoerd door een starre leiding die aan de muur wordt bevestigt of een flexibele door middel van slangen. Mocht u kiezen voor een slangenoptie dan moet deze wel voldoen aan de eisen die gelden voor drinkwaterleidingen, geschikt voor de juiste druk die op dat moment geldt.

De vitalisator wordt geleverd met een bevestigingsbeugel voor montage aan de wand. Hierop kunt u het apparaat laten rusten en bevestigen met een moer aan de onderzijde van de beugel.
De onderste aansluiting is de aanvoer en de bovenste aansluiting is de afvoer. Beide aansluitingen zijn ½ duims met een buitendraad.
Het gehele systeem is gemaakt van RVS van zeer hoge kwaliteit die een lange levensduur garandeert.

Wij wensen u veel plezier met de watervitalisator van Blue Earth. 


Webshop